Book read Faja by Petra Stehlíková Author Petra Stehlíková – nettlecombewestsomerset.co.uk

Okonalost Jednodu e nem m slov nebo m m a moc recenze Na Bo E blogu Bo e e ten konecD recenze bude Nasloucha dobr Ale TOHLETO Okam it chcu dal d l Sobota Tak st hnu si to do te ky d m jen p r str nek chci v d t jak to vypad v n IN CH NEN AS NA TEN PAK SE K ch Nen as na ten pak se k vr t m Pond l Po kej jak jako e jsem u za polovinou Kdy se to stalo V dy J V BEC NEM M AS ST tvrtek V n by m zaj malo pro si v dycky nech m na posledn den jen p r str nek Po kat jak jako konec CO T M CHCE CTOp t jsem si to nepl novala a op t jsem tenhle objev p e etla rychleji ne jsem cht la Ono to prost tak n jak vyplynulo A prost jsem ekala kdy to tajemstv kone n praskne ekn me si to up mn D P i ten prvn ho d lu jsem m la na pam ti e jde o eskou antasy kter moc nen Ilan mi rostla p ed o ima s cel m sv tem jsem se musela teprve sezn mit a v n m to nadchlo U dvojky u ty poleh uj c okolnosti odezn ly tak e jsem r da e se vlastn po d d lo n co zaj mav ho e jsem sice kn ku odlo it mohla ale necht la A t ch tajemstv Ty ot zky Fantazie pracuje na pln obr tky p em l te nad t m z eho se vyvinuly nasterey co sakra jsou ty ortotensk stv ry co m znamenat ten vzkaz Co v echno m kapit n na triku jak tajemstv chr n sklena i Sam tajemnoNev m jestli to. Musí se hlavně naučit odpouštětKlid ve sklenařských městech je ke všemu narušen když se po mnoha generacích znovu objevuje starodávný nápis jen krátká věta která kdysi byla součástí svobodného sklenařského světa Ale kdo ji píše na zdi palatulů a sklenařských ghett když ti kdo znali její význam jsou dávno mrtví Jaký příběh vypráví ta tři slova na první pohled tak jasná přesto nepochopitelnáIlan bude muset čelit mnohým nebezpečím aby odhalila význam starobylého odkazu. .Zase jsem si ten neskute n u vala Mus m ct e za tek mi p i el m rn zdlouhav a tvala m Ilan sorry ct e za tek mi p i el m rn zdlouhav a tvala m Ilan sorry ct e za tek mi p i el m rn zdlouhav a tvala m Ilan sorry byla akt uk ouran a m la jsem ob as chu ji za krtit Za ala jsem teda m rn propadat panice e se druh d l nevyrovn prvn mu a budu zklaman Nicm n druh p lka mi to vynahradila a byla pln zvrat akce a p ekvapen Tak e jo posledn d le o ek v m t Sna ila som sa oddiali ten as do do tania ale nedalo sa koda e to tak r chlo skon ilo a koda e teraz mus me aka na pokra ovanie Bolo to plne skvel Cel ten svet ma bavil minulos a s asnos tajomstv mal posluch ka a aj mu i z Dvadsa p ky Proste wau Na to e druh d ly b vaj v t inou vycp vkov a nijak mus m ct e v tomto p pad Faja je t o dibe ek p ekonal Nasloucha e a j nutn pot ebuju dal d l D Dejte mi t et d l Pokra ov n nezklamalo Postavy dost vaj v razn j obrysy kni n sv t se roz i uje mystika je o n co bohat j Linie se spojuj a nov vznikaj P izn m se e s rie m zat m dost uchv tilaTrochu si k m zda autorka v jeden moment a p li neodhalila trumfy kter zjevn pl nuje do dal ch d l nicm n jsem zv dav zda jsem dal rozvoj hlavn postavy odhadl spr vn Nesm rn se t m na pokra ov n a douf m e bude co nejd v Dlouho jsem ne etl beletrii s rie Nasloucha e m k n op t vr tila Návrat do temného světa kde se na pravdu a naději už téměř zapomněloIlan vstoupila do nížin které jsou pro ni světem naprosto odlišným od toho sklenařského Přátelství s kapitánem pětadvacítky je stále nové a Ilan si uvědomuje že takový vztah nevzniká jen tak Zvlášť když se jedná o pětadvacet bojovníků jejichž nohy kráčí po zemi dlouhá léta a kteří za svůj život ovlivnili mnoho dění ve světě Aby mohla o lidech kteří zotročili její lid smýšlet jako o přátelích. Faja by Petra Stehlíková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *